Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie 22 lutego 2018 r. ul.Piłsudskiego 74, NOT we Wrocławiu, godz.10.00 - 15.00.

 

Temat szkolenia: "Aktualizacja i kontrola poprawności baz danych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie geodezji i kartografi."

 

Szkolenie poprowadzi: Jerzy Biegalski 

 

Koszt:

  • 350 zł od osoby  -  płatne na konto - pytaj o rabat!

 

Program szkolenia:

  • Wymagania i procedury związane z opracowaniem map obiektowych w C-GEO w kontekście obowiązujących przepisów (rozporządzenia w sprawie standardów…, mapy zasadniczej…, ewidencji gruntów i budynków…, baz danych GESUT…): szablony map, bazy danych, zabezpieczanie danych przetwarzanych w C-GEO.
  • Przetwarzanie importowanych do C-GEO danych: generowanie  mapy zasadniczej na podstawie danych z plików GML, procedura postępowania od importu GML przez jego aktualizację do utworzenia różnicowego pliku GML, raporty, wykazy (np. WZDE) i inne operacje na danych z PZGiK.
  • Kontrola poprawności danych: kontrola danych na etapie ich wprowadzania, kontrole topologii w zakresie wymagań w przepisach, kontrola plików wynikowych GML w walidatorze wbudowanym w C-GEO, aplikacja GML Factory – kontrola plików GML zawierających dane z różnych baz (zakres mapy zasadniczej, ewidencja gruntów i budynków, PRG, EMUiA, BDOT10k).

 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.02.2018 r.

 

pobierz:  kartę uczestnictwa w szkoleniu

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem