Aktywny członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Członkiem Koła Zakładowego SGP przy Politechnice Wrocławskiej został w 1969 r. W latach 1974 – 1977 członek Zarządu tego Koła, a w latach 1977-1980 jego Przewodniczący. W latach 1980-1983 i 2001-2017 członek Zarządu Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Wielokrotny przewodniczący komisji nauki i techniki przy Zarządzie Oddziału SGP.

 Inicjator i organizator 10-ciu Światowych Dni Systemów Informacji Geograficznych (GIS Day), organizowanych przez Politechnikę Wrocławską we współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich,mz uczestnictwem pozostałych uczelni wrocławskich, administracji, firm komercyjnych oraz młodzieży szkół średnich.

 Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komitetów Organizacyjnych 6-ciu Jesiennych Szkół Geodezji - ogólnopolskiego forum wymiany myśli przedstawicieli nauki, administracji i praktyki. 

 Organizator IV Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich Geodetów - Szklarska Poręba 1993 r.

 Organizator  Ogólnopolskich Mistrzostw Geodetów w tenisie ziemnym - Wrocław 2001 i 2015

 Za działalność społeczną honorowany między innymi diamentową odznaką honorową SGP – 2016 r., medalem za zasługi dla Stowarzyszenia Geodetów Polskich – 2017 r., złotą honorową odznaką NOT – 2010 r.

 Działalność organizacyjna i naukowa, siłą rzeczy, najpełniej uwypuklała się na Politechnice Wrocławskiej, gdzie:

 • w 2000 r. zainicjował i współtworzył specjalność geoinformatyka - na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Od 2001 r. do 2015 r. był kierownikiem studium podyplomowego - Systemy Informacji Geograficznej (GIS).  Program studium w 2006 r. został wyróżniony na konferencji w Willach (Austria).
 • Działalność dydaktyczna to przede wszystkim wykłady z geodezji inżynierskiej, systemów informacji geograficznej, fotogrametrii oraz geodezji i kartografii na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, jak również na Wydziale Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych z Systemów Informacji Geograficznej na studium GIS Politechniki Wrocławskiej oraz podobnym studium na Uniwersytecie Przyrodniczym.
 • Promotor ponad 80 prac dyplomowych na studiach magisterskich, inżynierskich i podyplomowych.
 • Założyciel i opiekun koła naukowo-badawczego studentów GIS, od 2001 do 2015 roku.
 • W latach: 1998-1999 oraz 2004–2008 - Kierownik Zakładu Geodezji i Geoinformatyki na Politechnice Wrocławskiej
 • Członek krajowych i regionalnych zespołów ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej (w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz Polskim Towarzystwie Informacji Przestrzennej).

 Autor 148 prac opublikowanych, w tym:

 • artykuły o zasięgu krajowym (58) oraz międzynarodowym (7)
 • sprawozdania, reprinty (83)
 • skrypty (2)
 • prezentacje referatów w kraju i za granicą (USA, Kanada, Szwajcaria, Austria)

 Za działalność dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora i Dziekana, między innymi w 2010 roku specjalną nagrodą Rektora Docendo Discimus.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem