Szkolenie w zakresie tworzenia obiektów baz danych mapy zasadniczej oraz opracowania wyników pracy geodezyjnej w formacie GML

Program szkolenia

Wymagania związane z opracowaniem map obiektowych w C-GEO w kontekście obowiązujących przepisów (rozporządzenia w sprawie standardów…, mapy zasadniczej…, ewidencji gruntów i budynków…, baz danych GESUT…): szablony map, bazy danych, zabezpieczanie danych przetwarzanych w C-GEO

 

Przetwarzanie importowanych do C-GEO danych:

- generowanie  mapy zasadniczej na podstawie danych z plików GML,

- procedura postępowania od importu GML, przez jego aktualizację, do utworzenia różnicowego pliku GML,

- raporty, wykazy (np. WZDE) i inne operacje na danych z PZGiK

 

Kontrola danych:

- kontrola danych na etapie ich wprowadzania,

- kontrole topologii w zakresie wymagań w przepisach,

- kontrola plików wynikowych GML w walidatorze wbudowanym w C-GEO, w GML Facotry oraz aplikacjach do walidacji udostępnionych przez GUGiK

 

pobierz: kartę uczestnictwa w szkoleniu

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Zrozumiałem