Informacje - Oddział we Wrocławiu

2017.01.30

 

Prezes Oddziału SGP we Wrocławiu podjęła decyzję o zorganizowaniu kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.

 

Zajęcia obejmują 56 godzin lekcyjnych w terminach:

6 – 7; 13 – 14;  20 – 21; 27 – 28 maja 2017 r.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie uczestnictwa co najmniej 20 osób w grupie.

 

Koszt uczestnictwa w kursie:

 • 950 zł dla Członków SGP Oddział we Wrocławiu (przy opłaconych składkach członkowskich),

 • 1250 zł dla pozostałych uczestników.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia  2017r. 

 

pobierz: kartę uczestnictwa w kursie SGP-2017

 

2017.01.27

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Koło Zakładowe ZT1 serdecznie zapraszają

 Więcej 

 

 

2017.01.20

Zapraszamy na Zebranie Zarządu Oddziału SGP,

które odbędzie się 24 styczeń 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali 218 budynku NOT. 

 

2017.01.20

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie 28 lutego 2017 r. ul.Piłsudskiego 74, sala 104, godz.10.00 - 15.00 

 

Temat szkolenia: "Pliki GML z baz danych BDOT, GESUT, EGiB... Kontrola poprawności danych w świetle przepisów w zakresie geodezji i kartografii."

 

 1. Wymagania i procedury związane z opracowaniem map obiektowych w C-GEO w kontekście obowiązujących przepisów (rozporządzenia w sprawie standardów…, mapy zasadniczej…, ewidencji gruntów i budynków…, baz danych GESUT…): szablony map, bazy danych, zabezpieczanie danych przetwarzanych w C-GEO
 1. Scenariusze działania w zależności od rodzaju danych z PZGiK:

      - dane w formacie SWDE (formalnie nieobowiązujący od 1.1.2017 r.),

      - GML zgodny ze schematami aplikacyjnymi z aktualnych rozporządzeń,

      - dane w plikach GIV, TNG, DXF, SHP, itp.,

      - dane rastrowe, serwisy WMS. 

 1. Przetwarzanie importowanych do C-GEO danych:

      - generowanie  mapy zasadniczej na podstawie GML,

      - procedura postępowania od importu GML, przez jego aktualizację, do utworzenia różnicowego pliku GML,

      - raporty, wykazy (np. WZDE) i inne operacje na danych z PZGiK 

 1. Kontrola poprawności GML:

      - walidator wbudowany w C-Geo ,

        - aplikacja do walidacji udostępniona przez GUGiK.

 

Koszt: 

 • 200 zł od osoby (członkowie SGP Oddział we Wrocławiu) -  płatne na konto.
 • 250 zł od osoby – pozostali uczestnicy  -  płatne na konto.

 

pobierz: kartę uczestnictwa w szkoleniu

 

2017.01.09

Zarząd Oddziału

Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu

ma zaszczyt zaprosić

SENIORÓW 

na Noworoczne spotkanie

z członkami Zarządu Oddziału SGP.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 stycznia /środa/ 2017 roku, o godz. 14.00

w gmachu Domu Technika NOT we Wrocławiu

przy ul.Piłsudskiego 74/sala 104 

Więcej

 

Wiersze Bogumiły Konstancji Załęskiej- Świątkiewicz

- czyta autorka

 

                                                                                                                                                             

2016.12.21

 

WięcejZ okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,

 aby przy świątecznym stole nie zabrakło

  światła i ciepła rodzinnej atmosfery,

     a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

                 

Zarząd Oddziału SGP we Wrocławiu

 

2016.11.28

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu zaprasza geodetów i sympatyków geodezji na spotkanie przedświąteczne ,,WIECZÓR WIGILIJNY''  

do Restauracji ,,Polskie Smaki'' w dniu 19 grudnia 2016 r.  godz. 17.00 budynek NOT (zapisy u Prezesów Kół).

Więcej

 

2016.11.28

Zapraszamy na Zebranie Zarządu Oddziału SGP,

które odbędzie się 1 grudnia 2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali 218 budynku NOT. 

 

2016.11.09

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie 14 grudnia 2016 r. ul.Piłsudskiego 74, sala 104, godz. 9.00 - 15.00 

Temat szkolenia: "Praktyczny wpływ przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, na obrót nieruchomościami rolnymi.”

 

Prowadzący: mgr inż. Marian Brożyna były Dyrektor Wydziału Geodezji i Rolnictwa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Podstawa prawna :

 1. Ustawa  z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 585).

 2. Zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380).

 3. Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015r., poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016r. poz. 50).

 4. Zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2012r., poz. 803).

 5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o zamianie ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 586)

 

 • Ustawa  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 1. Jakich gruntów dotyczy wstrzymanie sprzedaży.

 2. Jakie nieruchomości rolne Agencja Nieruchomości Rolnych może sprzedawać.

 • Zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

 1. Definicja gospodarstwa rolnego w Kodeksie cywilnym.

 2. Warunki przeniesienia własności nieruchomości rolnej.

 3. Nowe zasady zasiedzenia nieruchomości rolnej.

 4. Nowe zasady zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej.

 5. Sprzedaż gospodarstwa rolnego zarządzona przez sąd.

 6. Zbycie spadku obejmującego gospodarstwo rolne.

 • Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 1. Definicja nieruchomości rolnej w ustawie  i Kodeksie Cywilnym.

 2. Zasady sprzedaży nieruchomości przez Agencję.

 3. Ograniczenia w zbyciu nieruchomości po nabyciu ich od Agencji.

 4. Warunki jakie musi spełnić nabywca nieruchomości.

 5. Zasady dzierżawy i najmu nieruchomości rolnych.

 • Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.  

 1. Do jakich nieruchomości rolnych nie stosuje się przepisów ustawy.

 2. Definicja gospodarstwa rolnego w ustawie.

 3. Kto może być nabywcą nieruchomości rolnej.

 4. Nabycie nieruchomości rolnej w drodze decyzji.

 5. Zobowiązania nabywcy nieruchomości rolnej.

 6. Komu przysługuje prawo pierwokupu.

 7. Obowiązki spółek - właścicieli nieruchomości rolnych.

 8. Prawa Agencji do nabycia nieruchomości rolnych.

 9. Sposób ustalania wartości nieruchomości.

 10. Definicja gospodarstwa rodzinnego.

 11. Definicja pojęcia – rolnik indywidualny.

 12. Przypadki nieważności nabycia nieruchomości rolnej.

 • Ustawa o zamianie ustawy o lasach.

 1. Kiedy lasy państwowe mogą nabywać lasy i inne grunty.

 2. Sprzedaż nieruchomości leśnej prze osoby fizyczne.

 3. Wyłączenia z ograniczeń przy sprzedaży.

 4. Warunki skorzystania z prawa pierwokupu.

 5. Ustalenie wartości.

 6. Fundusz Leśny.

 • Wpływ ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na obrót rolnymi  nieruchomościami samorządowymi (gminnymi i powiatowymi) skomunalizowanymi.

 • Stanowisko Krajowej Izby Notarialnej i Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania zmienionych przepisów  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Koszt: 

 • 230 zł od osoby (członkowie SGP Oddział we Wrocławiu) -  płatne na konto.
 • 250 zł od osoby – pozostali uczestnicy  -  płatne na konto.

 

pobierz: kartę uczestnictwa w szkoleniu

 

2016.10.20

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza  Dolnośląskich  Geodetów na ,,DZIEŃ GEODEZJI'' obchodzony w ramach Wrocławskich Dni Nauki Techniki i NOT  w dniu 27 października 2016 r. o godz 13-tej w sali  Kominkowej 104 Gmachu NOT przy ul Piłsudskiego 74.

Referat ,,Historia rejestracji praw do nieruchomości na ziemiach polskich'' wygłosi dr Olgierd Kempa

Wręczenie legitymacji i Odznaczeń

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.