Nasi partnerzy:

1
1
1
1
1
1
1
1

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie 22 marca 2017 r. ul.Piłsudskiego 74, sala 104, godz.10.00 - 15.00 

Temat szkolenia: "Pliki GML z baz danych BDOT, GESUT, EGiB... Kontrola poprawności danych w świetle przepisów w zakresie geodezji i kartografii."

  1. Wymagania i procedury związane z opracowaniem map obiektowych w C-GEO w kontekście obowiązujących przepisów (rozporządzenia w sprawie standardów…, mapy zasadniczej…, ewidencji gruntów i budynków…, baz danych GESUT…): szablony map, bazy danych, zabezpieczanie danych przetwarzanych w C-GEO
  1. Scenariusze działania w zależności od rodzaju danych z PZGiK:

      - dane w formacie SWDE (formalnie nieobowiązujący od 1.1.2017 r.),

      - GML zgodny ze schematami aplikacyjnymi z aktualnych rozporządzeń,

      - dane w plikach GIV, TNG, DXF, SHP, itp.,

      - dane rastrowe, serwisy WMS. 

  1. Przetwarzanie importowanych do C-GEO danych:

      - generowanie  mapy zasadniczej na podstawie GML,

      - procedura postępowania od importu GML, przez jego aktualizację, do utworzenia różnicowego pliku GML,

      - raporty, wykazy (np. WZDE) i inne operacje na danych z PZGiK 

  1. Kontrola poprawności GML:

      - walidator wbudowany w C-Geo ,

        - aplikacja do walidacji udostępniona przez GUGiK.

Koszt: 

  • 200 zł od osoby (członkowie SGP Oddział we Wrocławiu) -  płatne na konto.
  • 250 zł od osoby – pozostali uczestnicy  -  płatne na konto.

 

pobierz: kartę uczestnictwa w szkoleniu