Nasi partnerzy:

1
1
1
1
1
1
1
1

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zapraszają na II seminarium szkoleniowe: „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji przestrzennej” w dniach 24-25 kwietnia 2017r. we Wrocławiu.

Zagadnienia:

  1. Nadzorowany proces budowy baz danych GESUT i BDOT 500 (uwarunkowania prawne, standardy techniczne, aspekty organizacyjne budowy baz danych, proces walidacji danych i odbioru baz danych, implementacja wynikowych roboczych baz danych do baz powiatowych, rola Inspektora Nadzoru w procesie budowy baz danych).
  2. Aktualizacja baz danych na poziomie powiatowym i wojewódzkim – problemy i korzyści wynikające z obecnych uwarunkowań prawnych – doświadczenia z dotychczasowej praktyki.
  3. Procedura weryfikacji opracowań geodezyjnych lub kartograficznych – spostrzeżenia po 2 latach doświadczeń.
  4. Wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

 

pobierz: komunikat  nr 2

 

pobierz: kartę uczestnictwa w seminarium