Nasi partnerzy:

1
1
1
1
1
1
1
1

 

Informacja

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Zarząd Oddziału SGP we Wrocławiu zapraszają na III seminarium szkoleniowe "Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji przestrzennej" w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu, Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60.

 

Jakie zagadnienia poruszymy m.in. w czasie seminarium:

  1. Wyłączanie materiałów zasobu z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.
  2. System PZGiK (rejestr zgłoszeń, ewidencja materiałów zasobu, rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, kopie bezpieczeństwa).
  3. Jak radzić sobie z udostępnianiem informacji publicznej.
  4. Czy i jakie bazy danych prowadzimy na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym.
  5. „Konsumowanie” rezultatów projektów ZSIN Faza I, budowy baz BDOT i GESUT.

 

Serdecznie zapraszamy na gościnny Dolny Śląsk – Komitet Organizacyjny